Regulamin

Regulamin Blogx.pl :

I. Postanowienia Ogólne

1. System do prowadzenia dzienników internetowych zwanych dalej blogiem udostępnia firma IKonsulting sp. z o.o. zwana dalej Administratorem.
2. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem oraz zgodnego ze wskazówkami wypełniania formularza rejestracyjnego.

II. Formularz rejestracyjny

1. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny, akceptuje wszystkie punkty regulaminu oraz zgadza się na gromadzenie przetwarzanie i wykorzystywanie podanych informacji przez Administratora w celach marketingowych oraz statystycznych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.).
2. Podając swoje dane w formularzu rejestracyjnym, użytkownik potwierdza ich zgodność ze stanem faktycznym.
3. Użytkownik może prowadzić bloga tylko i wyłącznie zgodnie z prawem polskim. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie go do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne.

III. Ograniczenia techniczne i merytoryczne

1. Użytkownikiem bloga może zostać każda osoba niezależnie na jej wiek, lecz osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę rodziców.
2. Administrator dołoży wszelkich starać, aby działalność systemu była niezawodna, a użytkownicy zadowoleni ze swoich pamiętników internetowych.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania systemu do prowadzenia blogów bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie po uprzednim powiadomieniu użytkowników. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach Blogx.pl.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu blogów bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili opłat za dowolne z oferowanych funkcji.
7. Administrator może usunąc bloga z systemu jeśli:
1. Przez 30 dni użytkownik nie aktywował swojego bloga kodem z e-mailu.
2. Przez 90 dni użytkownik nie zalogował się na swojego bloga.
3. Nazwa bloga uznana jest przez polskie prawo za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami.
4. Blog wykorzystywany jest niezgodnie z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem lub innymi zasadami ogólnie rozumianej netykiety.
5. Dane podane przy rejestracji bloga są niezgodne ze stanem faktycznym.
6. Blog został założony jedynie w celach reklamowych.

IV. Odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym postępowaniem blogiem.
2. Sposób w jaki będą wykorzystywane blogi przez użytkowników.
3. Treści i inną zawartość na blogach użytkowników. Całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik bloga.
4. Przerwy zaistniałe z powodu braku dostępu do internetu lub jakiś zmianach na serwerze.
5. Utratę danych spowodowaną awarią serwera, systemu lub też innych okoliczności niezależnych od dostawcy usługi